پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)

آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰
هدف: سنجش شناخت های مرتبط با اضطراب امتحان
زیر مقیاس ها: ارزیابی منفی – افکار ناکارآمد – ارزیابی مثبت – افکار کارآمد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۳
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند