پرسشنامه اعتماد سازمانی

آگوست 27, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶
هدف: ارزیابی اعتماد سازمان از دیدگاه کارکنان
زیر مقیاس ها: درستی و صداقت – قابلیت اتکا – شایستگی – تعهد سازمانی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند