پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سولاوای (CPQ)

آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵
هدف: ارزیابی الگوهای ارتباطی زوجین
زیر مقیاس ها: ارتباط توقع / کناره گیری – ارتباط سازنده متقابل – ارتباط اجتناب متقابل
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند