پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی هارمون جونز (DARQ)

مارس 14, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵
هدف: سنجش تفاوت های فردی مرتبط با فرایند ناهماهنگی شناختی
زیر مقیاس ها: برانگیختگی – کاهش ناهماهنگی
سازندگان پرسشنامه: هارمون جونز
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۱۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند