پرسشنامه بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی مدیریت استراتژیک

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶
هدف: بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی مدیریت استراتژیک
زیر مقیاس ها: موانع مدیریتی – موانع نیروی انسانی – موانع فرهنگی – موانع ادراکی – موانع ساختاری – موانع عملیاتی
نمره گذاری: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند