پرسشنامه برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۳۴
هدف: ارزیابی وضعیت تربیت جنسی در برنامه درسی مغفول
زیر مقیاس ها: آمادگی همه جانبه برای زندگی مشترک و ازدواج – آشنایی و مواجهه با دوران بلوغ – نحوه معاشرت با غیر همجنس – تبیین نحوه معاشرت با همجنس – آگاهی به پیامدهای نامطلوب بی بند و باری جنسی – شیوه های کنترل تحریکات جنسی – هدایت غریزه جنسی در جهت رشد شخصیت فردی، اجتماعی و فرهنگی – نحوه قراردادن غریزه جنسی در مسیر صحیح – محافظت از خود در برابر سوء استفاده های جنسی – عوارض استثمناء
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند