پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند)

آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۸۴
هدف: ارزیابی بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه ها
زیر مقیاس ها: پذیرش خود – روابط مثبت با دیگران – خودمختاری – تسلط بر محیط – زندگی هدفمند – رشد فردی
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند