پرسشنامه تعهد به تغییر سازمانی

نوامبر 9, 2016

تعداد گویه ها: ۱۸
هدف: سنجش تعهد به تغییر سازمانی
زیر مقیاس ها: تعهد عاطفی – تعهد تدوامی – تعهد هنجاری
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند