پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) – نسخه ۴۶ آیتمی

آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۴۶
هدف: سنجش تمایزیافتگی افراد
زیر مقیاس ها: واکنش پذیری عاطفی – جایگاه من – گریز عاطفی – هم آمیختگی با دیگران
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند