پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵
هدف: سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن
زیر مقیاس ها: شایستگی – خودمختاری – تأثیرگذاری – معنی دار بودن – اعتماد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات توانمندسازی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات توانمندسازی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند