پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس بورگرز و همکاران

آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶
هدف: ارزیابی توقع مصرف کنندگان از مرکز های تماس شرکت ها
زیر مقیاس ها: انطباق – اطمینان – همدلی – قدرت
سازندگان پرسشنامه: بورگرز و همکاران
معرفی آزمون: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند