پرسشنامه خشنودگی شغلی اسمیت

ژوئن 7, 2018

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: سنجش خشنودگی شغلی کارکنان
زیر مقیاس ها: ارتقاء – سرپرست – کار – حقوق – همکاران
سازندگان پرسشنامه: اسمیت
معرفی آزمون: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۶۹
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند