پرسشنامه رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی

سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۵۲
هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی
زیر مقیاس ها: نگهبانی – پذیرش – منشی بخش – واحد خدمات – کادر پزشکی – کادر پرستاری – آزمایشگاه – تغذیه – ترخیص و صندوق – تصویر برداری – داروخانه – امکانات رفاهی
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند