پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)

سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۸
هدف: تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/بیرونی)، میزان پایداری (باثبات/بی ثبات)، کلیت (عمومی/اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترل پذیر/کنترل ناپذیر)
زیر مقیاس ها: سبک اسناد منفی ترکیبی – سبک اسناد مثبت ترکیبی – نمره مثبت ترکیبی منهای نمره منفی ترکیبی – نمره منفی درونی – نمره منفی ثبات – نمره منفی عمومی – ناامیدی – نمره مثبت درونی – نمره مثبت ثبات – نمره ثبات عمومی – امیدواری
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۳
تعداد صفحات: ۱۳
فرمت فایل: word

49,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند