پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰
هدف: ارزیابی سبک های هویت افراد
زیر مقیاس ها: اطلاعاتی – هنجاری – سردرگم یا اجتنابی – تعهد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

49,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند