پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (OHI)

سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴
هدف: ارزیابی سلامت سازمانی در سازمان ها
زیر مقیاس ها: یگانگی نهادی – نفوذ مدیر – ملاحظه گری – ساخت دهی – پشتیبانی منابع – روحیه – تأکید علمی
سازندگان پرسشنامه: هوی و فیلدمن
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۶
تعداد صفحات: ۱۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند