پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲۰
هدف: ارزیابی میزان فعالیت سیتم های مغزی/ رفتاری و مولفه های آنها
زیر مقیاس ها: روی آوری – اجتناب فعال – اجتناب منفعل – خاموشی – جنگ – گریز
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند