پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی هورن و استبرگ (MEQ)

سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹
هدف: مشخص کردن ریخت شبانه روزی افراد
زیر مقیاس ها: ترجیح بیداری – ترجیح خواب – ترجیح عملکرد بهینه
سازندگان پرسشنامه: هورن و استبرگ
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۷۶
تعداد صفحات: ۱۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند