پرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶
هدف: سنجش آمادگی، شرم و گناه نسبت به رویدادهای زندگی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند