پرسشنامه عملکرد مدیران

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰
هدف: سنجش عملکرد مدیران در زمینه برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل
زیر مقیاس ها: برنامه ریزی – سازماندهی – هدایت (رهبری) – کنترل (نظارت)
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند