پرسشنامه عوامل تأثیر گذار در بزهکاری نوجوانان

سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸
هدف: سنجش عوامل تأثیرگذار در بزهکاری نوجوانان
زیر مقیاس ها: پیوند و نزدیکی والدین با فرزندان – سختگیری والدین – پایگاه اقتصادی و اجتماعی – ناکامی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند