پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶
هدف: ارزیابی فرهنگ سازمانی
زیر مقیاس ها: مشارکتی (توانمندسازی – تیم محوری – قابلیت توسعه) – ثبات و یکپارچگی (ارزش های بنیادی – توافق – یکپارچگی) – انعطاف پذیری (به وجود آوردن تغییر – تمرکز بر مشتری – یادگیری سازمانی) – مأموریتی (هدایت راهبردی – اهداف و مقاصد – فرادید)
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند