پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶
هدف: ارزیابی مدیریت دانش در سازمان
زیر مقیاس ها: برون سازی – ترکیب سازی – درونی سازی – اجتماعی سازی
سازندگان پرسشنامه: نوناکا و تاکوچی
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۵
تعداد صفحات: ۱۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند