پرسشنامه مدیریت پاداش

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹
هدف: سنجش مدیریت پاداش بر رضایت کارکنان
زیر مقیاس ها: پاداش های مستقیم – پاداش های غیر مستقیم – پاداش ها در ارتباط با شغل – پاداش ها در ارتباط با محیط شغلی
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند