پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰
هدف: ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان
زیر مقیاس ها: کار تیمی – گروههای کیفیت – آموزش – ارزشیابی و بازخورد – استفاده از اطلاعات – اهداف کیفی – مشتری مداری – نظام پیشنهادات – بهبود مستمر – تعهد رهبری
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند