پرسشنامه مزیت رقابتی

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷
هدف: ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی
زیر مقیاس ها: مزیت مشهود – مزیت پایدار – مزیت پویا – مزیت متجانس – مزیت مرکب
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند