پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان مدل جرمی گلیبرث

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸
هدف: سنجش مسئولیت اجتماعی در کسب و کار و کارآفرینی
زیر مقیاس ها: مسئولیت اقتصادی – مسئولیت قانونی (حقوقی) – مسئولیت اخلاقی – مسئولیت احتیاطی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند