پرسشنامه مشارکت کارکنان در کسب دانش سازمانی

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۷
هدف: ارزیابی مشارکت کارکنان (تشریک مساعی، همکاری و کسب دانش) در کسب دانش سازمانی
زیر مقیاس ها: تشریک مساعی – همکاری – کسب دانش
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند