پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS)

آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹
هدف: بررسی میزان مهارت های اجتماعی در نوجوانان
زیر مقیاس ها: رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﻄﻠﻮب – رﻓﺘﺎرﻫﺎی غیر اجتماعی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۲
تعداد صفحات: ۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند