پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم بلند)

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴۴
هدف: ارزیابی مهارت های زندگی و مولفه های آن
زیر مقیاس ها: خودآگاهی – داشتن هدف در زندگی – مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی – روابط بین فردی – تصمیم گیری – بهداشت و سلامت روانی – بهداشت و سلامت جسمانی – مهارت های حل مسئله – مهارت های مشارکت و همکاری – تفکر خلاق – تفکر انتقادی – نشان دادن مسئولیت های فردی – درک و ارتقای اصول آزادی، عدالت و تساوی – شرکت در فعالیت هایی که منافع را بهبود می بخشند – نشان دادن رفتارهای اجتماعی – شهروند جهانی شدن – مهارت های حرفه ای – مهارت های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنی – مهارت های استفاده از فناوری اطلاعات
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند