پرسشنامه موانع مهارتهای ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران (نسخه بیمار)

آوریل 17, 2016

تعداد گویه ها: ۲۹
هدف: ارزیابی موانع مهارتهای ارتباطی پرستاران در تعامل با بیماران
زیر مقیاس ها: عوامل مشترک بین پرستار و  بیمار – عوامل مربوط به پرستار – عوامل مربوط به بیمار – عوامل مربوط به محیط
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات مهارتهای ارتباطی مدیران

 

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند