پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶
هدف: ارزیابی مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان
زیر مقیاس ها: ملامت خویش – پذیرش – نشخوارگری – تمرکز مجدد مثبت – تمرکز مجدد بر برنامه ریزی – ارزیابی مجدد مثبت – دیدگاه گیری – فاجعه سازی – ملامت دیگران
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند