پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد دورفمن و هادل

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵
هدف: شناسایی فرهنگ ملی خود
زیر مقیاس ها: مردسالاری در مقابل زن سالاری – فردگرایی در مقابل جمع گرایی – اجتناب از عدم اطمینان – فاصله قدرت (توزیع قدرت)
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند