پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵
هدف: ارزیابی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
زیر مقیاس ها: یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل – یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری موثر – یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چندرسانه ای – استادان به عنوان راهنمای یادگیرندگان
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۳۸۶
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند