پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)

سپتامبر 23, 2015

تعداد گویه ها: ۶۶
هدف: ارزیابی چشم انداز زمان در افراد
زیر مقیاس ها: دیدگاه زمانی گذشته / منفی – دیدگاه زمانی حال / لذت گرا – دیدگاه زمانی آینده – دیدگاه زمانی متعالی / آینده – دیدگاه زمانی گذشته مثبت – دیدگاه زمانی حال معتقد به سرنوشت
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۹
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

دانلود پرسشنامه

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند