پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)

آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۶۹
هدف: ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خود
زیر مقیاس ها: ارزیابی ظاهر – گرایش ظاهر – ارزیابی تناسب – گرایش تناسب – ارزیابی سلامت – گرایش سلامت – گرایش بیماری – رضایت بدنی – وزن ذهنی – دلمشغولی با (اضافه) وزن
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۱۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند