پرسشنامه کمرویی

سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۴۴
هدف: ارزیابی کمرویی به عنوان یک بیماری اجتماعی در بین افراد
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند