پرسشنامه کودک آزاری

سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵
هدف: ارزیابی خودگزارشی کودک آزاری
زیر مقیاس ها: کودک آزاری جسمی – کودک آزاری جنسی – غفلت یا بی توجهی – سوء تغذیه – کودک آزاری عاطفی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی)
پایایی: دارد (ایرانی)
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند