پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک (QOSL)

سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹
هدف: سنجش ادراک فرد در مورد کیفیت زندگی در مدرسه
زیر مقیاس ها: رضایت عمومی – عواطف منفی – رابطه با معلم – فرصت – پیشرفت – ماجراجویی – انسجام اجتماعی
سازندگان پرسشنامه: اندرسون و بروک
معرفی آزمون: دارد
مبانی نظری: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
مقاله: دارد (رایگان)
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند