پروپوزال بررسی عوامل بازدارنده معلمان (زن) از مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی

سپتامبر 8, 2015

فعالیت بدنی نمی تواند کیفیت زندگی را در تمام سنین برای همگان بهبود بخشد. مشخص شده است که شیوع بیماریها در افرادی که از نظر بدنی فعال هستند کمتر است. فعالیت بدنی می تواند کمک شایانی به درمان برخی اختلالات فکری مثل افسردگی نماید و خوداتکایی و اطمینان به خود را که معیارهای اساسی در سلامت روح است افزایش دهد.
در کشور ما، زنان فرهنگی به دلیل وجود عوامل بازدارنده مختلف در استفاده آنها از امکانات ورزشی با مشکل جدی عدم تحرک مواجهند. در بسیاری از کشورهای جهان، برنامه ریزی دولتها در جهت بهینه سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت بانوان در جهت ایجاد تحرک و فعالیت ورزشی آنها صورت می گیرد. عوامل بازدارنده، محدودیت ها یا موانعی هستند که احتمالاً موجب کاهش میزان مشارکت و یا اصولاً عدم مشارکت افراد در فعالیتهای مشخص می گردند. محققین زیادی در مورد ورزش تفریحی اوقات فراغت، انگیزه ها، ارجحیت ها و رضایتمندی تحقیق کرده اند. تلاش همه آنها برای نیل به یک هدف بوده است و آن هدف «بهبود کیفیت زندگی فرد» می باشد.

فهرست مطالب

فرم طرح تحقیق پایان نامه
اطلاعات مربوط به دانشجو
اطلاعات مربوط به اساتید
اطلاعات مربوط به پایان نامه
تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
فرضیه ها
هدف ها
هدف کلی
اهداف ویژه
چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است
استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه (اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره)
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟
روش انجام تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش آماری اجرای پایان نامه (در صورت لازم)
جدول زمانبندی مراحل انجام تحقیق (از زمان تصویب تا دفاع نهایی)
فهرست منابع مورد استفاده در نگارش این پیشنهادیه
هزینه های پایان نامه
هزینه های مواد و وسایل
هزینه های خدماتی
هزینه های مسافرت
جمع کل هزینه ها
صورتجلسه کمیته تخصصی گروه

تعداد صفحات: ۱۰
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند