پروپوزال بررسی نقش مساجد در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه

سپتامبر 10, 2015

امروزه بر اساس پایه های مطالعاتی و قابل قبول در محافل علمی، سیاستهای کلی چشم انداز بیست ساله نظام که جایگاه مساجد را درآینده ترسیم نموده است بایستی با تحقق سیاستهای این سند در برنامه پنجم توسعه، شرایط مساجد و مدیریت آنرا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و برتر ارتقا داد. و از همه مهمتر با تحقق برنامه های سند چشم انداز توسعه مساجد در افق ۱۴۰۴ انشاء الله مساجد ایران را می توان به عنوان الگویی در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه و جهان اسلام به حساب آورد(ابراهیمی ، ۱۳۸۸). اما باید دید که مساجد ما اکنون با چه رویکردی مدیریت می شوند تا با نقد و بررسی این مدیریت ها بتوان به نقاط ضعف و قوت آنها اشاره و رویکردی جدید را با استفاده از تفکر سیستمتیک عملی ساخت. اگر به پیشینه نقش مساجد در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه برگردیم خواهیم دریافت که در جوامع اسلامی ، از جمله ایران ، نقش مساجد در زندگی اجتماعی مردم و فرهنگ عمومی جامعه بی تأثیر نبوده است.

فهرست مطالب

مشخصات اصلی پروژه
مشخصات تفصیلی پروژه
تشخیص و تبیین مسأله
سوالات محوری (فرضیه)
اهداف و دستاوردهای مشخص و قابل حصول
روش تحقیق
نحوه ی جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز
تأثیر انجام پروژه در رفع چالش مورد نظر
نوع و میزان نیاز دستگاه بهره بردار و ضرورت اجرای پروژه
منابع علمی مورد استفاده
شرح هزینه های پروژه
شاخص های ضروری انتخاب پیشنهاد پروژه
مشخصات پروژه های خاتمه یافته مجری
مشخصات و سوابق محققان و همکاران پروژه
مراحل اجرایی و فازبندی پروژه
جدول زمانبندی پروژه
مشخصات تجهیزات و مواد مصرفی عمده که باید خریداری شود
پیش بینی اعتبار پروژه

تعداد صفحات: ۱۱
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند