پروژه نقش مشاوره در انتخاب رشته و شغل آینده دانش آموزان

سپتامبر 5, 2015

اصلی ترین اهداف وزارت آموزش و پرورش ارتقای آگاهی و دانش فراگیران و تغییر دیدگاه و نگرش آنان نسبت در خصوص مسایل مختلف از جمله نگرش آنان نسبت به اهمیت هدایت تحصیلی راهنمایی ومشاوره و شغل و کاربرد آن در زندگی فردی واجتماعی است.
آگاهی ونگرش اصولی و واقع بینانه ی دانش آموزان در خصوص هدایت تحصیلی و شغلی به دلیل تاثیر آن در عملکرد آنان و انتخاب راهی که به موفقیت و سعادت منتهی خواهد شد مسئله ای است که همواره ذهن مسئولین ذیربط را به خود مشغول داشته ودراین راستا راهکارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داده اند. ازجمله هدایت تحصیلی و مشاوره شغلی است تا به وسیله آن به دانش آموزان کمک شود تا مسیر آینده را با روشن نگری انتخاب کنند.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف تحقیق
سوالات
محدودیت های تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعریف راهنمایی
تعریف مشاوره
تفاوت های راهنمایی و مشاوره
تعریف راهنمایی تحصیلی
تعریف رشته تحصیلی
تعریف شغل
تعریف راهنمایی شغل
رابطه راهنمایی تحصیلی و شغلی
اهداف راهنمایی تحصیلی در دوره راهنمایی و متوسطه
اهداف ارائه اطلاعات شغلی در دوره راهنمایی و متوسطه
فصل دوم: تاریخچه تحقیق
تاریخچه تحقیق
شیوه های اجرای راهنمایی شغلی و حرفه ای
شیوه های اجرای راهنمایی تحصیلی
سوابق مربوط به تحقیق های انجام شده با طرح مورد نظر
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم جامعه آماری
گروه نمونه
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
حجم نمونه
فهرست منابع و ماخذ
ضمائم (پرسشنامه)

تعداد صفحات: ۵۰
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند