پیشینه و ادبیات اخلاق حرفه ای

ژوئن 9, 2016

تقاضاهای روزافزون نسبت به آموزش عالی از مهمترین آثار و نتایج ظهور اقتصاد دانش است. این تقاضاها در حالی گسترش و رشد روزافزون پیدا می کند که منابع عمومی با محدودیت قابل ملاحظه ای رو به روست. محدودیت منابع همراه با افزایش شرایط رقابتی ویژه در عصر یکپارچگی بازرها و جهانی شدن موجب می شود که به هر اندازه آموزش عالی اهمیت کانونی در زندگی، اقتصاد و توسعه جوامع می یابد به همان اندازه نیز حساسیت شدیدی نسبت به مسئله کیفیت و همچنین اخلاقیات ایجاد می شود (برانن ، ۲۰۰۰). ذینفعان چه در سطح بازار کار و سرمایه و بنگاه های صنعتی و خدماتی، چه در سطح دولت و چه در سطح مالیات دهندگان گرچه برای بقا و توسعه و برآمدن از عهده رقابت ها هر روز پیش از پیش نیازهای ژرف خود را به آموزش عالی احساس می کنند و به خاطر آن حاضر می شوند که هزینه بیشتری برای استفاده از آموزش عالی بپردازند اما در مقابل نسبت به کیفیت آن نیز کنجکاو می شوند (فراستخواه، ۱۳۸۵). مدیران همچنان که به استخدام دانش آموختگان و استفاده از خدمات تخصصی دانشگاه ها و مراکز علمی روی می آورند انتظار دارند که نسبن به کیفیت آن نیز مطمئن شوند. هرچه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بیشتر محل توجه و تقاضا واقع شود، حساسیت نسبت به اعتبارسنجی آن، اطمینان از پاسخگویی اجتماعی آن و تضمین کیفیت آن نیز افزایش می یابد (ایتون ، ۲۰۰۶).

فهرست مطالب

پیشینه نظری و تجربی پژوهش
مقدمه
تعریف اخلاق
اخلاق در ابعاد مختلف
ماهیت اخلاق حرفه ای
رویکرد درونی – حرفه ای
خود فهمی حرفه ای
عبور از مفهوم معیشتی
عینیت گرایی، بی طرفی علمی و عدم جانبداری سیاسی
رویکرد اصولی و واقع گرا
ویژگی ‌‌های اخلاق حرفه‌ای
ویژگی ‌های مسائل اخلاقی
مراحل رشد اخلاقی سازمان
اخلاق در مدیریت
مؤلفه ‌های الگوی نظام مدیریت اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای
دستاوردهای پیاده ‌سازی پارادایم مدیریت اخلاقی در سازمان
اخلاق در فناوری
رزنیک و اخلاق علم
سرمایه اجتماعی
نمونه هایی از فعالیت های اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها
در سطح نهادهای حرفه ای اعتبارسنجی
در سطح دانشگاه
در سطح انجمن های علمی و تخصصی
اخلاق در آموزش عالی و استانداردهای تدریس
اخلاق حرفه‌ای در مدیریت آموزشی و آموزش عالی
خصوصیات مدیران آموزشی دارای اخلاق حرفه ای
روشهای بهبود اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی
موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان
پیشینه تحقیق
پژوهش های داخلی
تحقیق های خارجی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

تعداد صفحه: ۸۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند