پیشینه و ادبیات احساس غربت

سپتامبر 19, 2016

احساس غربت به مجموعه ای از احساسات ناخوشایند و بعضاً غیرقابل تحمل اطلاق می شود که پس از ترک خانه ، خانواده، دوستان و محیط مانوس زندگی تجربه می شود. احساس غربت بیانگر یک حالت انگیزشی ـ شناختی پیچیده است که در اصل براساس فقدان و دلتنگی نسبت به خانواده ، دوستان و محیط زندگی تمرکز می یابد.
یافته های پژوهشی مجموعه ای از نشانه ها را برای احساس غربت شرح داده اند: نشانه های بدنی مانند مشکلات معده ای ـ روده ای، سردرد، بی اشتهایی و اختلال خواب، نشانه های انگیزشی مثل احساس کشش به سوی خانه، نشانه های شناختی شامل افکار وسواسی در مورد خانواده، ناتوانی در تمرکز برفعالیتهای روزانه، ارزیابی منفی از محیط جدید و افکار آرمانی در مورد محیط قبلی، نشانه های عاطفی مشابه نشانه های مربوط به اختلالهای خلقی و اضطرابی مخصوصاً احساس افسردگی ، نشانه های رفتاری مانند تلاش برای حفظ تماس با خانواده، بستگان ودوستان.
فیشر براساس نظرات و دیدگاههای دانش آموزان، دانشجویان، پرستاران و سربازان، احساس غربت را متشکل از احساس تنهایی، افسردگی، درماندگی عاطفی، اشتغال ذهنی به خانواده و شوق دیار توصیف کرده است.

فهرست مطالب

احساس غربت
غم غربت در دانشجویان خوابگاهی
پیشینه
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی

تعداد صفحات: ۱۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند