پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

اکتبر 15, 2016

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه  پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند.
در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

فهرست مطالب

مبانی نظری فرهنگ سازمانی
تعاریف فرهنگ سازمانی
ویژگی‌های فرهنگ سازمانی
اهمیت فرهنگ سازمانی
خصوصیات فرهنگ سازمانی
ریشه های فرهنگ سازمانی
گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان
دیدگاه شین
دیدگاه کوئین
تقسیم بندی فرهنگ های سازمانی همراه با مشخصه های مربوط
عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی
عناصر و مؤلفه های فرهنگ سازمانی
سطوح فرهنگ سازمانی
ابعاد هفتگانه فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادرگار شاین
چگونگی شکل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی مدل دنیسون
سازگاری (هماهنگی و یکپارچگی)
طیفهای ثابت  – منعطف و تمرکز داخلی – خارجی
منابع فرهنگ
شیوه پیدایش فرهنگ
انواع فرهنگ سازمانی
الگوها و تئوری های اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی
الگوی آجیل پارسونز
الگوی ویلیام اوچی
مدل فرهنگ سازمانی «پیترز» و «واترمن»
تئوری های فرهنگ سازمانی دیل و کندی
الگوی «لینوین و استرینگر»
الگوی «هافستده» «هاریسون»
الگوی «ادگار شاین»
الگوی لیت وین و اترینگر
الگوی کرت لوین
الگوی منوچهر کیا
الگوی استیفن رابینز
رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی
رابطه فرهنگ و ساختار سازمان
فرهنگ سازمانی و توسعه
نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش
رابطه فناوری و فرهنگ
رابطه فرهنگ و مدیریت
رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی
کارکرد فرهنگ سازمانی
زنده نگه داشتن فرهنگ
عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی
فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار
پیشینه پژوهش
برخی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور
برخی ازتحقیقات انجام شده در خارج کشور
پژوهش های انجام شده در زمینه فرهنگ سازمان و فناوری اطلاعات
جمع بندی پیشینه تحقیق
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین

تعداد صفحات: ۸۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند