پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

سپتامبر 15, 2016

منظور از پیشرفت تحصیلی، پیشرفت یا عدم پیشرفت در کسب و یادگیری مجموعه مطالبی است که تحت عنوان درس یا مواد درسی در طول یک سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه می شود. پیشرفت تحصیلی یعنی انجام دادن یک عمل برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و برتری و تفوق در یک مهارت یا گروهی از معلومات(شعاری نژاد، ۱۳۶۴).
مطالعه متغیر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر  بیش از بیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. یافته های تحقیقاتی متعدد نشان داده اند که موفقیت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و هم از عوامل محیطی  و موقعیتی مثل  جهت گیری های انگیزشی و راهبردهای یادگیری متأثر است ( برنشتاین و میر ،۲۰۰۵) . بنابراین پیشرفت تحصیلی ارزیابی وضع موجود دانش آموزان از نظر معلومات و مهارتهای از قبل برنامه ریزی شده گفته می شود  در واقع موفقیت در موضوعات درسی است. عامل مهمی که در مقابل پیشرفت قرارد دارد افت تحصیلی می باشد. عدالت آموزش ایجاب می کند که هر فرد با توجه به تفاوت های فردی از لذت یادگیری و امکانات آموزشی و پرورشی بهره بگیرد.

فهرست مطالب

مفهوم پیشرفت تحصیلی
فواید پیشرفت تحصیلی
رابطه آفرینندگی  با هوش  و پیشرفت  تحصیلی
عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی
عوامل پیشرفت یا افت تحصیلی به سه دسته کلی تقسیم می شوند
طبق تحقیقات انجام شده برخی از عوامل موفقیت تحصیلی عبارتند از
۱٫ تأثیر محیط خانواده بر پیشرفت تحصیلی
۲٫ هوش
۳٫ عزت نفس و آرمانها
۴٫ انگیزه پیشرفت
تاثیر خانواده  در پیشرفت  تحصیلی
روابط و نظام  ارزش  خانواده
فقر مالی خانواده
تمرکز حواس
عزت نفس
رابطه سبک والدین و پیشرفت تحصیلی
انگیزش و پیشرفت  تحصیلی
انگیزه پیشرفت یا موفقیت
هدف های تعلیم  و تربیت  و ارتباط آن  با راهنمایی تحصیلی
عوامل موثر در پیشرفت و راهنمای تحصیلی
حالات  مختلف  مرتبط  با عوامل موثر  در پیشرفت  تحصیلی
پیشرفت تحصیلی هوش
هوش عاطفی و  دروس
هوش عاطفی و استانداردهای آموزشی
کاربردهای  آموزشگاهی  برنامه ی یادگیری  های  اجتماعی  – عاطفی SEL
چه اتفاقی باید در مدارس  بیفتد  تا از برنامه ی  SEL   استفاده نمایند؟
اثرات تشویق و تنبیه بر پیشرفت تحصیلی
نقش و فایده تشویق در پیشرفت تحصیلی
نقش انگیزش و هدف در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری آنها
خودگردانی و موفقیت تحصیلی
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۱ـ برنامه درسی
۲ـ کتاب های درسی و مواد آموزشی
۳- معلم، روش تدریس و تربیت معلم
–  تجربه معلمان
– آماده کردن درس و نمره دادن
– مهارت ها
عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی
عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
تاثیر محیط های خوابگاهی بر پیشرفت تحصیلی
فرهنگ و پیشرفت تحصیلی
تفاوت های جنسیتی دانش آموزان درپیشرفت تحصیلی
سطح درآمد والدین دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی
سطح تحصیلات والدین دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی
ساختارشناسی مدارس شاد وتاثیرآن پیشرفت تحصیلی
رابطه جنسیت ونوع شادی در پیشرفت تحصیلی
نقش وضع اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان
چند عامل مشخص که بر پیشرفت تحصیلی فرزند تاثیر دارد
تفاوت های جنسیتی دانش آموزان درپیشرفت تحصیلی
تاثیر به رسمیت حق شادابی دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی
فنون ایجادانگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه
تأثیر اعتماد به نفس در موفقیت‌های تحصیلی
خانواده، عامل مهم در پیشرفت دانش آموز
خانواده
اهمیت خانواده
خانواده به عنوان سیستم
خانواده به عنوان معلم و الگو
نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان
تربیت فرزندان وباروری ثمربخش
تحصیلات والدین
تاثیر پایین بودن شرایط فرهنگی خانواده
شبکه خانوادگی
علاقه ازنوع بی قید وشرط
والدین به عنوان تسهیل کننده یاددهی-یادگیری
بی سوادی والدین
روشهای نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ب) پیشینه عملی تحقیق
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
پژوهشهای انجام شده در خارج کشور
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
الف) منابع لاتین

تعداد صفحات: ۱۶۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند