گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

سپتامبر 25, 2016

معلمی هنر است، ولی هنر برتر از آن، تربیت معلم است. تربیت حرفه ای معلمان از شناخت خود حرفه و مخاطبان آغاز می شود و به شیوه های انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموزان راه می یابد، و تا خودآموزی، خودناظری، خودابزاری، جستجوگری، بیش خواهی، پیش نگری، جرأت تغییر در خود، و موضوعهای اساسی دیگر که چارچوب حرفه معلمی را تشکیل می دهد، مربوط می شود. برای دست یابی به این آمادگی ها، پس از دستیابی به اصول آموزش ابتدایی و کسب مفاهیم نظری لازم آن، کارورزی و درگیر شدن عملی با جریان آموزش ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل برنامه ی آموزشی دانشجو معلمان آموزش ابتدایی بر کارورزی و راه و روش آن تأکید دارد. اگر آموزش و پرورش با عنوان نهادی اجتماعی بخواهد حیات خود را حفظ کرده و به صورت فعال و پویا پاسخگوی نیازهای در حال افزایش باشد بایستی به برنامه آموزشی و پرورشی نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان توجه خاصی داشته باشد. زیرا با وجود پیشرفت های زیاد در فن آوری آموزشی و وسایل کمک آموزشی در یادگیری مطالب پایه ابتدایی، معلم همچنان رکن اساسی در آموزش این علوم به شمار می رود.
دانشگاه های تربیت معلم بالاخص دانشگاه فرهنگیان را می توان از جمله حساس ترین و مهم ترین مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت دانست ؛ چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام آموزشی ، منوط به ایجاد توانمندی ها و قابلیت های حرفه ای لازم در معلمان است که به واقع مجریان اصلی برنامه ها در محیط واقعی هستند .صاحب نظران تعلیم و تربیت در ژاپن معتقدند؛ شایستگی هر نظام آموزشی ، به اندازه شایستگی معلمان تربیت شده درآن نظام است. لذا توجه به آموزش عملی و تمرین معلمی درآموزش ابتدایی در دانشگاه ها با توجه به چالشهای جدید ، امری ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه
اهمیت و ضرورت اجرای تمرین معلمی
اهداف کارورزی
فواید تمرین معلمی دانشجو معلمان در حین تحصیل
گزارش اول کنش پژوهی کارورزی ۳
گزارش دوم کنش پژوهی کارورزی ۳
گزارش سوم کنش پژوهی کارورزی ۳
گزارش چهارم کنش پژوهی کارورزی ۳
گزارش پنجم کنش پژوهی کارورزی ۳
گزارش ششم کنش پژوهی کارورزی ۳
گزارش هفتم کنش پژوهی کارورزی ۳
معایب و راهکارهای کیفیت بخشی به تمرین معلمی
الف) معایب
ب) راهکارها
سخن پایانی

تعداد صفحات: ۲۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند