گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

سپتامبر 25, 2016

معلمی هنر است، ولی هنر برتر از آن، تربیت معلم است. تربیت حرفه ای معلمان از شناخت خود حرفه و مخاطبان آغاز می شود و به شیوه های انتقال مطالب و برقراری ارتباط با دانش آموزان راه می یابد، و تا خودآموزی، خودناظری، خودابزاری، جستجوگری، بیش خواهی، پیش نگری، جرأت تغییر در خود، و موضوعهای اساسی دیگر که چارچوب حرفه معلمی را تشکیل می دهد، مربوط می شود. برای دست یابی به این آمادگی ها، پس از دستیابی به اصول آموزش ابتدایی و کسب مفاهیم نظری لازم آن، کارورزی و درگیر شدن عملی با جریان آموزش ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل برنامه ی آموزشی دانشجو معلمان آموزش ابتدایی بر کارورزی و راه و روش آن تأکید دارد. اگر آموزش و پرورش با عنوان نهادی اجتماعی بخواهد حیات خود را حفظ کرده و به صورت فعال و پویا پاسخگوی نیازهای در حال افزایش باشد بایستی به برنامه آموزشی و پرورشی نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان توجه خاصی داشته باشد. زیرا با وجود پیشرفت های زیاد در فن آوری آموزشی و وسایل کمک آموزشی در یادگیری مطالب پایه ابتدایی، معلم همچنان رکن اساسی در آموزش این علوم به شمار می رود.
دانشگاه های تربیت معلم بالاخص دانشگاه فرهنگیان را می توان از جمله حساس ترین و مهم ترین مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت دانست ؛ چرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام آموزشی ، منوط به ایجاد توانمندی ها و قابلیت های حرفه ای لازم در معلمان است که به واقع مجریان اصلی برنامه ها در محیط واقعی هستند .صاحب نظران تعلیم و تربیت در ژاپن معتقدند؛ شایستگی هر نظام آموزشی ، به اندازه شایستگی معلمان تربیت شده درآن نظام است. لذا توجه به آموزش عملی و تمرین معلمی درآموزش ابتدایی در دانشگاه ها با توجه به چالشهای جدید ، امری ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه
حیطه فیزیکی
پیشنهادات
حیطه آموزشی
پیشنهادات
حیطه عاطفی
پیشنهادات
حیطه سازمانی
پیشنهادات
گزارش کارورزی همراه کنش پژوهی فردی
کلاس سوم
قرآن
هدیه های آسمانی
ریاضی
فارسی
کلاس اول
کلاس اول- فارسی
کلاس اول- ریاضی
کلاس اول – فارسی
کلاس اول و سوم فارسی-چندپایه
طرح مشکل –ایده و راه حل
گزارش کارورزی-همراه کنش پژوهی
کلاس سوم
کلاس سوم- قران
کلاس سوم- هدیه های آسمانی
کلاس سوم- ریاضی
کلاس سوم- فارسی
کلاس اول
کلاس اول- فارسی
کلاس اول- ریاضی
کلاس اول – فارسی
کلاس اول وسوم فارسی-چندپایه
طرح مشکل-ایده و راه حل
گزارش کارورزی-همراه با کنش پژوهی فردی
کلاس چند پایه
هدیه های آسمانی- سوم دبستان
ریاضی – اول دبستان
کلاس چند پایه اول و سوم همزمان
ریاضی
کلاس فارسی – سوم ابتدایی
کلاس فارسی- اول
کلاس فارسی – نوشتاری سوم
طرح مشکل-ایده و راه حل
گزارش کارورزی همراه با کنش پژوهی
سوم ابتدایی
ریاضی
خوانداری
هدیه های آسمانی
اول ابتدایی
کلاس فارسی
ریاضی
طرح مشکل-ایده و را حل
گزارش کارورزی
کلاس چند پایه اول – سوم
هدیه های اسمانی سوم
کلاس چند پایه: ریاضی- اول و سوم همزمان
کلاس فارسی- سوم ابتدایی
کلاس فارسی – نوشتاری- سوم
کلاس فارسی- اول ابتدایی
کلاس فارسی – اول ابتدایی
طرح مشکل-ایده و راه حل
سمینار
شرح جلسه
نقد ها
گزارش کارورزی
کلاس سوم
قران
هدیه آسمانی
ریاضی
فارسی
کلاس اول
فارسی- بخوانیم
ریاضی
فارسی- نوشتاری
طرح مشکل-ایده و راه حل
گزارش کارورزی  همراه با کنش پژوهی
پایه سوم
قرآن
هدیه های آسمانی
ریاضی
فارسی
کلاس اول
فارسی
ریاضی
کلاس اول
فارسی (خوانداری)
ریاضی
فارسی (نوشتاری)
کلاس سوم
قرآن
هدیه های آسمانی
ریاضی
فارسی
طرح مشکل-ایده و راه حل
گزارش کارورزی به همراه کنش پژوهی فردی
پایه اول ابتدایی
فارسی
ریاضی
فارسی (بخوانید)
پایه سوم ابتدایی
قرآن
هدیه های آسمانی
ریاضی
فارسی
طرح مشکل-ایده و راه حل

تعداد صفحات: ۳۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند