گزارش کارورزی ۳ (کنش پژوهی)

سپتامبر 25, 2016

کارورزی در مراکز تربیت معلم به مثابه بالا رفتن از نردبانی است که در گودالی ژرف و بی نور گذاشته شده است و می خواهیم از پلکان آن بالا برویم تا به روشنایی پهناور دشت برسیم. باید به این فکر بیفتیم که چگونه می توان از این نردبان بالا رفت. آن چه مسلم است باید پلکان نردبان را یک به یک طی کرد تا به سلامت به اوج رسید. آن گاه که نردبان را لمس می کنیم و روی اولین پله قرار می گیریم، کم و کیف آن را احساس خواهیم کرد و از همان پله اول متوجه طرز قرار گرفتن، استقامت و اطمینان از پابرجایی آن خواهیم شد. آن چه را درباره صعود از نردبان شنیده ایم و خوانده ایم به ذهنمان می آید و سعی می کنیم آیین نامه های پیمایش نردبان را به کار بندیم، و پلکان آن را یکی پس از دیگری در نوردیم. هر پله ای را که پشت سر می گذاریم آشنایی مان با نردبان بیش تر می شود و ایمنی و اطمینانی را که در اولین گام حس کرده ایم قوت می گیرد و لحظه به لحظه به فضای روشن تری می رسیم. در چنین گودال عمیق و تاریکی که هیچ چیز قابلیت آشکاری برای تشخیص و تمییز ندارد، پرش و جهش به بالای نردبان محال است و با خیال پردازی هم نمی توان خود را در پله آخر قرار داد. اگر هم تصور کنیم که می توان پله ها را یک در میان، یا چند تا با هم پیمود و بدون لمس پله ای از روی آن عبور کردو بالا رفت، اشتباه می کنیم. چون زود خسته خواهیم شد و به نفس نفس خواهیم افتاد. آن وقت نه تنها روشنایی سطح بالا را نخواهیم دید، بلکه تیرگی پایین گودال تیره تر می نماید. بعید هم نیست که در اثر شتاب پایمان به مانعی برخورد کند، یا پله ای زیر پایمان بشکند و سرنگون شویم. عاقلانه ترین راه این است که با شیوه ای درست و سنجیده از نردبان بالا برویم. یعنی از پله ای به پله ای دیگر. سرعت سعود مطرح نیست. کارورزی در دانشگاه فرهنگیان یعنی به عمل کشیدن مطالب تئوری همراه با تمرینات متعدد و مکرر برای رسیدن به مهارت های عملی تدریس. تنها فعالیتی که این دانشگاه را از دیگر مراکز آموزشی جدا می سازد یادگیری مهارت های حرفه ای تدریس است که با عناوین مختلفی شناخته شده است. شک نیست که مهارت » کارورزی « یا » کارآموزی  « ،» تدریس عملی « چون های حرفه ای تدریس، به مثابه سایر حرفه ها، باید مورد تمرین های مکرر و مکرر قرار بگیرند و با تجربه های شخصی دانشجو معلمان بیامیزند، و ارزشیابی های مداومی از آن ها به عمل آید، تا داوطلبان این حرفه به مرحله استادکار ماهر برسند و با اطمینان خاطر روانه کلاس های درس در مدارس بشوند. متأسفانه در حال حاضر کارورزی و تمرینات تدریس عملی دانشجو معلمان قسمت ناچیزی از فعالیت های ما را در برمی گیرد. و این دقیقا در زمانی است که در کشورهای دیگر، چه پیش افتاده و چه عقب نگاه داشته شده، قسمت اعظم فعالیت های این مراکز به تمرین و عمل اختصاص یافته است. کارورزی دانشجو معلمان باید به گونه ای برگزار شود که وقتی به مرحله ارغ التحصیلی می رسند خط مشی های حرفه ای و مهارت های کاری خودشان را به خوبی یاد گرفته باشند. هرگاه دانشگاه فرهنگیان بتواند این وظیفه ویژه را به نحو شایسته ای به انجام برساند خواهد توانست معلمان شایسته تحویل جامعه بدهد. اهمیت و ضرورت اجرای برنامه کارورزی برای کسب صلاحیت حرفه ای در معلمان تا آن حد است که بدون گذراندن واحدهای مربوط در این زمینه، نباید به دانش آموختگان مراکز تربیت معلم، گواهینامه صلاحیت تدریس بدهند و اداره کلاس های درس و تدریس دروس گوناگون را به آنان محول کنند زیرا: یادگیری کامل منوط به توسعه آموخته ها در سه حیطه شناختی، عاطفی و حرکتی است دستیابی به سلسله مهارت های حرکتی وقتی ممکن می شود که میان آموخته های شناختی و عاطفی تعامل حاصل شود و این تعامل زمانی حاصل می شود که شرایط بروز رفتارهای مهارتی و حرکتی فراهم باشد.

فهرست مطالب

پیـشگفتار
مقـدمه
فصـل اول گزارشـات کنـش پژوهـــی جلـسات و شـش طــرح درس
گزارش کنش پژوهی فردی – کارورزی ۳ ( روز اول)
گزارش کنش پژوهی فردی – کارورزی ۳ (روز دوم)
گزارش کنش پژوهی فردی – کارورزی ۳ (روز سوم)
گزارش کنش پژوهی- کارورزی۳ ( روز چهارم)
گزارش کنش پژوهی- کارورزی ۳ ( روز پنجم)
گزارش کنش پژوهی- کارورزی ۳ ( روز ششم)
گزارش کنش پژوهی- کارورزی ۳ ( روز هفتم)
گزارش کنش پژوهی- کارورزی ۳ ( روز هشتم)
نتیجه گیری
سخن پایانی
فـصـل دوم طرح های آموزشی (فرم ج)
طرح آموزشی علوم تجربی درس “اهمیت باد”
طرح آموزشی قرآن درس ” سوره ی حمد”
طرح آموزشی هدیه های آسمان درس “آشنایی با پیامبران اوالعزم”
طرح آموزشی ریاضی درس ” جمع و تفریق فرایندی”
طرح آموزشی فارسی خوانداری
طرح آموزشی هدیه های آسمان درس” صبح روز بعد”

تعداد صفحات: ۷۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند