پایان نامه مصادر تشریع در فقه اسلامی
رشته حقوق , پایان نامه / سپتامبر 8, 2015

اجتهاد و استنباط احکام از منابع تشریع جز کتاب و سنت که مورد اتفاق فراقین است، ادلّه و مصادر دیگری نزد علمای مذاهب و فقهای اسلامی دارد که بعضی مورد پذیرش همه مذاهب است و قسمتی مورد پذیرش همه مذاهب نیست امامیه ادله احکام را منحصر به چهار منبع کتاب، سنّت، عقل و اجماع می داند و اهل سنت با اختلاف مذاهب جز کتاب و سنت و اجماع مصادر دیگری برای احکام قائلند که به اجمال عبارتند از: قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و استصحاب و عرف و قول صحابه ، اما کلیه این منابع مورد قبول همه مذاهب نیست و احیاناً بعضی از منابع مزبور گرچه اسماً مورد اثبات یا نفی فریقی قرار گرفته ولی عملاً خلاف آن ثابت است و بعضی از ادلّه مزبور خود استقلالی در دلیلیت ندارد بلکه مصادیق دلیل دیگری است و مرجوع به آن. بطور خلاصه می توان گفت در وراى منابع حقوق اسلام، اراده الهى قرار دارد و در واقع، کتاب و سنّت و اجماع و عقل، مبیّن اراده خداوند مى باشند، لذا بر این اساس مى توان گفت که منبع اصلى حقوق اسلام یا مصدر اصلى تشریع در اسلام، اراده خداوند است و هر یک از کتاب و…

پایان نامه حقوق اسیران جنگی در فقه اسلامی
رشته حقوق , پایان نامه / سپتامبر 8, 2015

«اسیر» از ریشه «اَسر» به معنی به چنگ آوردن و بدست آوردن و گرفتن است. اسیر دشمنی است که در حال جنگ یا پس از جنگ گرفتار می شود. از نظر اسلام اسیر جنگی همان کسی است که از اهل دارالحرب گرفتار مسلمین شده است. مطابق قراردادهای «صلح لاهه» (۱۹۰۷) اسیران جنگی عبارتند از: نیروهای منظم طرف مخاصم، یعنی سربازان – درجه داران – افسران – کارمندان و عوامل پشتیبانی و یا داوطلبانی که دارای سازمان مشخصی بوده و به طور علنی سلاح حمل می کنند. کشورهای اسلامی همه یک واحد سیاسی محسوب می شوند که به آن «دارالاسلام» گفته می شود. و مسلمین سرزمین های غیر اسلامی را «دارالکفر» و یا «دارالحرب» می نامیدند. و بین مسلمانان و مشرکان همیشه یک حالت پنهانی جنگ وجود داشت. اسرا به آن دسته از افرادی که به عناوینی شرکت در مخاصمات مسلحانه به اسارت در می آیند گفته می شود. در فقه اسلامی اسیر گرفتن امری مشروع و جایز است. و نیز یکی از رسوم قتال در فقه اسلامی، امان خواهی است. یعنی اسلام به لشگریان دشمن مجال داده است تا قبل از به اسارت در آمدن سلاح های خود را بر زمین نهاده و درخواست امان نمایند. اگر اسیران جنگی بعد…

پایان نامه بررسی نقش وقف در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها با محوریت ماهیت فقهی و حقوقی
رشته حقوق , پایان نامه / سپتامبر 8, 2015

وقف بهترین و موثرترین وسیله تکافل اجتماعی که آن عبارت است مقدار مالی که فرد یا افراد به انتخاب خود از مالکیت مجازی شان خارج می کنند و به مالکیت حقوقی آن یعنی خداوند پاک و بلند مرتبه بر می گردانند تا مورد استفاده عموم مردم که جانشین خداوند در اموال او هستند قرار گیرد و منافع آن در راه تأمین نیازمندی های مردم و تحقق عدالت اجتماعی مصرف شود. اندیشه وقف، عمری به درازای عمر بشریت دارد و از همان آغاز خلقت انسان، وقف نیز وجود داشته است. فقهای مسلمان معتقدند، ساختمان کعبه، اولین بنای وقفی است که در قرآن کریم به عنوان اولین خانه مخصوص عبادت معرفی شده است. تقریباً همه جوامع، مکان ها و بناهای بسیاری را به امور عبادی اختصاص داده اند. در طول تاریخ معابد و کلیساها و بناهایی از این قبیل، اختصاصاً برای انجام مناسک دینی ساخته و پرداخته شده اند. افزون بر این، فراعنه مصر املاکی جهت تأمین نیازهای مالی راهبان اختصاص دادند و یونانیان باستان و رومیان اموالی اختصاصی برای کتابخانه ها و امور آموزشی در نظر گرفتند. امروزه ایده ی وقف امری شناخته شده و پذیرفته شده در همه جای جهان است. در شمال آمریکا نیز وقف وجود دارد اما با…